DLA KANDYDATÓW

Jaką specjalność prowadzi Katedra Metodologii Lingwistyki?

Katedra Metodologii Lingwistyki prowadzi specjalność o nazwie językoznawstwo i nauka o informacji w ramach kierunku FILOLOGIA
jako studia dzienne I stopnia (licencjackie, trzyletnie) oraz II stopnia (magisterskie, dwuletnie).

Jak ubiegać się o przyjęcie na studia?

W celu zarejestrowania się na wybraną specjalność zapraszamy
do odwiedzenia portalu kandydata, gdzie można łatwo założyć konto,
a następnie wybrać kierunek FILOLOGIA i specjalność studiów.

Jakie było zainteresowanie specjalnością w poprzednich latach?

W roku 2019 na studiach I stopnia o specjalności językoznawstwo i nauka
o informacji dostępnych było 30 miejsc. W rekrutacji udział wzięło 100 kandydatów, z czego 83 opłaciło zgłoszenie, co oznacza zainteresowanie specjalnością na poziomie 2,76 kandydata na jedno miejsce. W latach 2018 oraz 2017 powyższe zainteresowanie wyniosło, odpowiednio, 2,23 oraz 1,93 kandydata na jedno miejsce. W bieżącym roku również oferujemy 30 miejsc na studiach I oraz II stopnia o powyższej specjalności.

Jakie języki będą mieli do wyboru tegoroczni studenci pierwszego roku?

W roku akademickim 2020/2021 studenci pierwszego roku – w ramach przedmiotu praktyczna nauka II języka – będą mieli do wyboru jeden z sześciu języków do nauki od podstaw:

  • ARABSKI
  • CHIŃSKI
  • FRANCUSKI
  • HISZPAŃSKI
  • JAPOŃSKI
  • ROSYJSKI

Powyższa lista może się poszerzyć – zależnie od dostępności lektorów
oraz liczby studentów w poszczególnych grupach. Przydział do grup językowych może być uzależniony od wyników matur oraz od pozycji na liście rekrutacyjnej. Student wskazuje 3 preferowane przez siebie języki podczas Dnia studenta I roku.

W przypadku studentów studiów II stopnia możliwa jest kontynuacja rozpoczętej wcześniej nauki wybranego języka.

Dlaczego warto studiować językoznawstwo i naukę
o informacji?

Język jest podstawowym środkiem przekazu informacji. Dlatego przetwarzanie informacji jest ściśle powiązane z językiem.
Na specjalności JĘZYKOZNAWSTWO I NAUKA O INFORMACJI poznasz nie tylko „anatomię języka” i jego podsystemów, ale również nauczysz się, jak z takiej wiedzy korzystać. Poznasz oprogramowanie niezbędne do pracy nowoczesnemu tłumaczowi, redaktorowi gazety, specjaliście z zakresu obróbki danych oraz reprezentantom wielu innych profesji. Dowiesz się, jak funkcjonują archiwa informacji, a także jakie są techniczne i prawne uwarunkowania jej gromadzenia, przechowywania i udostępniania. Oprócz tego nauczysz się skutecznie kilku języków obcych oraz oswoisz się z wielokulturowym środowiskiem, które na naszym Wydziale jest zarazem rzeczą oczywistą i niezwykłą.

Studenci językoznawstwa i nauki o informacji uczestniczą w unikatowych projektach naukowych związanych z technologią mowy i języka, komunikacją multimodalną, badaniami nad językiem prawa oraz licznymi innymi dziedzinami z zakresu nauk o języku i informacji.

Absolwenci językoznawstwa i nauki o informacji znajdują zaś zatrudnienie
w firmach z branży BPO (ang. Business Process Outsourcing) stanowiących zaplecze wielkich międzynarodowych koncernów, w tzw. centrach usług wspólnych (ang. SSC Shared Services Centers) będących scentralizowanymi oddziałami największych światowych korporacji, w biurach tłumaczeń i agencjach brandingowych, w firmach rekrutacyjnych, agencjach reklamowych oraz przedsiębiorstwach z branży szeroko pojętego e-marketingu (SEO/SEA), w agencjach informacyjnych i archiwach, a także wielu innych podmiotach gospodarczych oraz instytucjach. Ich kompetencje pozwalają bowiem bardzo elastycznie dostosowywać się do aktualnych wymagań rynku pracy.