DLA KANDYDATÓW

Jaki kierunek studiów prowadzi Katedra Metodologii Lingwistyki?

Katedra Metodologii Lingwistyki prowadzi kierunek studiów o nazwie językoznawstwo i zarządzanie informacją jako studia dzienne I stopnia (licencjackie, trzyletnie) oraz II stopnia (magisterskie, dwuletnie).

Jak ubiegać się o przyjęcie na studia?

W celu zarejestrowania się na wybrany kierunek studiów zapraszamy
do odwiedzenia portalu kandydata, gdzie można łatwo założyć konto,
a następnie wybrać z dostępnych list odpowiedni profil kształcenia.

Jakie było zainteresowanie naszą specjalnością w poprzednich latach?

W roku 2020 na studiach I stopnia z zakresu językoznawstwa i zarządzania informacją dostępnych było 30 miejsc. W rekrutacji udział wzięło 88 kandydatów, z czego 74 opłaciło zgłoszenie, co oznacza zainteresowanie specjalnością na poziomie 2,47 kandydata na jedno miejsce. W latach 2019 oraz 2018 powyższe zainteresowanie wyniosło, odpowiednio, 2,77 oraz 2,23 kandydata na jedno miejsce. W bieżącym roku również oferujemy 30 miejsc na studiach I oraz II stopnia o powyższym profilu.

Jakie języki będą mieli do wyboru nasi tegoroczni studenci pierwszego roku?

W roku akademickim 2021/2022 studenci pierwszego roku – w ramach przedmiotu praktyczna nauka II języka – będą mieli najprawdopodobniej do wyboru jeden z pięciu języków do nauki od podstaw:

  • CHIŃSKI
  • HISZPAŃSKI
  • JAPOŃSKI
  • NOWOPERSKI
  • ROSYJSKI

Powyższa lista może się poszerzyć – zależnie od dostępności lektorów
oraz liczby studentów w poszczególnych grupach. Przydział do grup językowych może być uzależniony od wyników matur oraz od pozycji na liście rekrutacyjnej. Student wskazuje 3 preferowane przez siebie języki podczas Dnia studenta I roku.

W przypadku studentów studiów II stopnia możliwa jest kontynuacja rozpoczętej wcześniej nauki wybranego języka.

Dlaczego warto studiować językoznawstwo i zarządzanie
informacją?

Język jest podstawowym środkiem przekazu informacji. Dlatego przetwarzanie informacji jest ściśle powiązane z językiem.
Na kierunku JĘZYKOZNAWSTWO I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ poznasz nie tylko „anatomię języka” i jego podsystemów, ale również nauczysz się, jak z takiej wiedzy korzystać. Poznasz oprogramowanie niezbędne do pracy nowoczesnemu tłumaczowi, redaktorowi gazety, specjaliście z zakresu obróbki danych oraz reprezentantom wielu innych profesji. Dowiesz się, jak funkcjonują archiwa informacji, a także jakie są techniczne i prawne uwarunkowania jej gromadzenia, przechowywania i udostępniania. Oprócz tego nauczysz się skutecznie kilku języków obcych oraz oswoisz się z wielokulturowym środowiskiem, które na naszym Wydziale jest zarazem rzeczą oczywistą i niezwykłą.

Studenci językoznawstwa i zarządzania informacją uczestniczą w unikatowych projektach naukowych związanych z technologią mowy i języka, komunikacją multimodalną, badaniami nad językiem prawa oraz licznymi innymi dziedzinami z zakresu nauk o języku i informacji.

Absolwenci językoznawstwa i zarządzania informacją znajdują zaś zatrudnienie
w firmach z branży BPO (ang. Business Process Outsourcing) stanowiących zaplecze wielkich międzynarodowych koncernów, w tzw. centrach usług wspólnych (ang. SSC Shared Services Centers) będących scentralizowanymi oddziałami największych światowych korporacji, w biurach tłumaczeń i agencjach brandingowych, w firmach rekrutacyjnych, agencjach reklamowych oraz przedsiębiorstwach z branży szeroko pojętego e-marketingu (SEO/SEA), w agencjach informacyjnych i archiwach, a także wielu innych podmiotach gospodarczych oraz instytucjach. Ich kompetencje pozwalają bowiem bardzo elastycznie dostosowywać się do aktualnych wymagań rynku pracy.

Prezentacja kierunku