Najważniejsze aktualności

DLA KANDYDATÓW

Jaką specjalność prowadzi Katedra Metodologii Lingwistyki?

Katedra Metodologii Lingwistyki prowadzi specjalność o nazwie językoznawstwo i nauka o informacji w ramach kierunku FILOLOGIA jako studia dzienne I stopnia (licencjackie, trzyletnie) oraz II stopnia (magisterskie, dwuletnie).

Jak ubiegać się o przyjęcie na studia?

W celu zarejestrowania się na wybraną specjalność zapraszamy do odwiedzenia portalu kandydata, gdzie można łatwo założyć konto, a następnie wybrać kierunek FILOLOGIA i specjalność studiów.

Jakie było zainteresowanie specjalnością?

W rekrutacji 2019/2020 na specjalność językoznawstwo i nauka o informacji I stopnia było 30 miejsc, zgłosiło sie 100 kandydatów, z czego 83 opłaciło zapis, czyli 2,76 na miejsce, natomiast w 2018 było 2,23, a w 2017 1,93. Aktualnie także oferujemy 30 miejsc na studiach I i II stopnia.

Jakie języki będą mieli do wyboru studenci pierwszego roku?

W roku akademickim 2020/2021 studenci pierwszego roku – w ramach przedmiotu Praktyczna nauka II języka – będą mieli do wyboru jeden z SZEŚCIU języków do nauki od podstaw:

  • ARABSKI,
  • CHIŃSKI,
  • FRANCUSKI,
  • HISZPAŃSKI,
  • JAPOŃSKI,
  • ROSYJSKI.

Powyższa lista może się poszerzyć – zależnie od dostępności lektorów oraz liczby studentów w poszczególnych grupach. Przydział do grup językowych może być uzależniony od wyników matur oraz od pozycji na liście rekrutacyjnej. Student wskazuje 3 preferowane przez siebie języki podczas Dnia Studenta I roku.
Dla studentów studiów drugiego stopnia możliwa jest kontynuacja rozpoczętej wcześniej nauki wybranego języka.

Dlaczego warto studiować językoznawstwo i naukę o informacji?

Język jest podstawowym środkiem przekazu informacji. Dlatego przetwarzanie informacji jest ściśle powiązane z językiem. Na specjalności JĘZYKOZNAWSTWO I NAUKA O INFORMACJI poznasz nie tylko „anatomię języka” i jego podsystemów, ale również nauczysz się, jak z takiej wiedzy korzystać. Poznasz oprogramowanie niezbędne do pracy nowoczesnemu tłumaczowi, redaktorowi gazety, specjaliście z zakresu obróbki danych oraz reprezentantom wielu innych profesji. Dowiesz się, jak funkcjonują archiwa informacji, a także jakie są techniczne i prawne uwarunkowania jej gromadzenia, przechowywania i udostępniania. Oprócz tego nauczysz się skutecznie kilku języków obcych oraz oswoisz się z wielokulturowym środowiskiem, które na naszym Wydziale jest zarazem rzeczą oczywistą i niezwykłą.

Studenci językoznawstwa i nauki o informacji uczestniczą w unikatowych projektach naukowych związanych z technologią mowy i języka, komunikacją multimodalną, badaniami nad językiem prawa oraz licznymi innymi dziedzinami z zakresu nauk o języku i informacji.

Absolwenci językoznawstwa i nauki o informacji znajdują zaś zatrudnienie w firmach z branży BPO (ang. Business Process Outsourcing) stanowiących zaplecze wielkich międzynarodowych koncernów, w tzw. centrach usług wspólnych (ang. SSC Shared Services Centers) będących scentralizowanymi oddziałami największych światowych korporacji, w biurach tłumaczeń i agencjach brandingowych, w firmach rekrutacyjnych, agencjach reklamowych oraz przedsiębiorstwach z branży szeroko pojętego e-marketingu (SEO/SEA), w agencjach informacyjnych i archiwach, a także wielu innych podmiotach gospodarczych oraz instytucjach. Ich kompetencje pozwalają bowiem bardzo elastycznie dostosowywać się do aktualnych wymagań rynku pracy.