DLA KANDYDATÓW

Jaki kierunek studiów prowadzi Katedra Metodologii Lingwistyki?

Katedra Metodologii Lingwistyki prowadzi kierunek studiów o nazwie językoznawstwo i zarządzanie informacją jako studia dzienne I stopnia (licencjackie, trzyletnie) oraz II stopnia (magisterskie, dwuletnie).

W roku akademickim 2022/2023 otworzyliśmy oprócz tego na studiach II stopnia nową specjalność o nazwie INTERLINGWISTYKA / INTERLINGUISTICS.

Jak ubiegać się o przyjęcie na studia?

W celu zarejestrowania się na wybrany kierunek studiów zapraszamy
do odwiedzenia portalu kandydata, gdzie można łatwo założyć konto,
a następnie wybrać z dostępnych list odpowiedni profil kształcenia.

Jakie było zainteresowanie naszym kierunkiem w poprzednich latach?

W roku 2023 na studiach I stopnia z zakresu językoznawstwa i zarządzania informacją dostępnych było 30 miejsc. W rekrutacji udział wzięło 184 kandydatów, z czego 151 opłaciło zgłoszenie, co oznacza zainteresowanie kierunkiem na poziomie 5,03 kandydata na jedno miejsce. W latach 2022 oraz 2021 powyższe zainteresowanie wyniosło, odpowiednio, 5,37 oraz 4,50 kandydata na jedno miejsce. W bieżącym roku również oferujemy 30 miejsc na studiach I oraz II stopnia o powyższym profilu.

Jakie języki będą mieli do wyboru nasi tegoroczni studenci pierwszego roku?

W roku akademickim 2024/2025 studenci pierwszego roku studiów I stopnia – w ramach przedmiotu praktyczna nauka II języka (tzw. „drugi język kierunku”) – będą mieli najprawdopodobniej do wyboru jeden z pięciu języków do nauki od podstaw:

  • ARABSKI
  • CHIŃSKI
  • JAPOŃSKI
  • HISZPAŃSKI
  • ROSYJSKI

Powyższa lista może się poszerzyć – zależnie od dostępności lektorów oraz liczby studentów w poszczególnych grupach. Przydział do grup językowych może być uzależniony od wyników matur oraz od pozycji na liście rekrutacyjnej. Student wskazuje trzy preferowane przez siebie języki podczas Dnia studenta I roku.

W przypadku studentów studiów II stopnia możliwa będzie najprawdopodobniej kontynuacja rozpoczętej wcześniej nauki języka chińskiego, japońskiego lub hiszpańskiego, jak również nauka od podstaw języka hebrajskiego.

Powyższa oferta językowa realizowana będzie przez KML we współpracy z Wydziałem Etnolingwistyki UAM.

Dlaczego warto studiować językoznawstwo i zarządzanie
informacją?

Język jest podstawowym środkiem przekazu informacji. Dlatego przetwarzanie informacji jest ściśle powiązane z językiem.
Na kierunku JĘZYKOZNAWSTWO I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ poznasz nie tylko „anatomię języka” i jego podsystemów, ale również nauczysz się, jak z takiej wiedzy korzystać. Poznasz oprogramowanie niezbędne do pracy nowoczesnemu tłumaczowi, redaktorowi gazety, specjaliście z zakresu obróbki danych oraz reprezentantom wielu innych profesji. Dowiesz się, jak funkcjonują archiwa informacji, a także jakie są techniczne i prawne uwarunkowania jej gromadzenia, przechowywania i udostępniania. Oprócz tego nauczysz się skutecznie kilku języków obcych oraz oswoisz się z wielokulturowym środowiskiem, które na naszym Wydziale jest zarazem rzeczą oczywistą i niezwykłą.

Studenci językoznawstwa i zarządzania informacją uczestniczą w unikatowych projektach naukowych związanych z technologią mowy i języka, komunikacją multimodalną, badaniami nad językiem prawa oraz licznymi innymi dziedzinami z zakresu nauk o języku i informacji.

Absolwenci językoznawstwa i zarządzania informacją znajdują zaś zatrudnienie
w firmach z branży BPO (ang. Business Process Outsourcing) stanowiących zaplecze wielkich międzynarodowych koncernów, w tzw. centrach usług wspólnych (ang. SSC Shared Services Centers) będących scentralizowanymi oddziałami największych światowych korporacji, w biurach tłumaczeń i agencjach brandingowych, w firmach rekrutacyjnych, agencjach reklamowych oraz przedsiębiorstwach z branży szeroko pojętego e-marketingu (SEO/SEA), w agencjach informacyjnych i archiwach, a także wielu innych podmiotach gospodarczych oraz instytucjach. Ich kompetencje pozwalają bowiem bardzo elastycznie dostosowywać się do aktualnych wymagań rynku pracy.

Prezentacja kierunku