WSPÓŁPRACOWNICY

Niektóre przedmioty na kierunku językoznawstwo i zarządzanie informacją prowadzone są przez następujących współpracujących z Katedrą specjalistów:

  • prof. dr hab. Grażyna Demenko
  • prof. UAM dr hab. Mirosław Górny
  • prof. UAM dr hab. Marcin Michalski
  • prof. UAM dr hab. Piotr Nowak
  • dr hab. Paweł Nowakowski
  • dr Jolanta Bachan
  • dr Szymon Grzelak