PROGRAM STUDIÓW DLA SPECJALNOŚCI JĘZYKOZNAWSTWO I NAUKA O INFORMACJI (DO ROKU 2022/2023)