SYLABUSY PRZEDMIOTÓW

Pobierz sylabusy przedmiotów dla

Matematyka

Matematyka na językoznawstwie? A dlaczego nie? Wszak to królowa nauk – ona Cię nigdy nie zawiedzie! Obyś tylko Ty był jej wiernym „poddanym” 😊.

Lingwistyka matematyczna

Matematyczne narzędzie opisu języków sztucznych i naturalnych, a także ich generatorów (gramatyk) oraz ich akceptorów (automatów) – w tym maszyny Turinga. Solidna podbudowa teoretyczna oraz spora dawka praktyki.

Humanistyka cyfrowa

Połączenie umiejętności humanistycznych i informatycznych na potrzeby pracy w IT. Jest to idealne rozwiązanie dla naszych absolwentów – pod względem ich predyspozycji, umiejętności oraz… aspiracji finansowych 😊.

Algorytmy i obliczenia

Dowiesz się, w jaki sposób myśleć algorytmicznie oraz jak następnie przekuć algorytm w program komputerowy (w szczególności dotyczący badania oraz przetwarzania rozmaitych struktur językowych).

Semiotyka logiczna

Narzędzia semiotyki logicznej pozwalają na rozwiązanie następujących dylematów:

  1. Jak stosować formalne metody w opisie zjawisk językowych, będących ulotnymi, historyczne zmiennymi i intencjonalnymi fenomenami?
  2. Jak wyjaśniać w językoznawstwie przy przyjęciu oczywistego braku możliwości przewidywania zjawisk językowych?
  3. Jak uchwycić w ramy formalne zmienne, zależne od konkretnego kontekstu i konkretnej sytuacji elementy pragmatyczne kompetencji?

Logika matematyczna

Logika uczy precyzyjnego wyrażania myśli, poprawnego rozumowania i właściwego uzasadniania twierdzeń.
Logika matematyczna to nauka ścisła, bo korzysta z metod formalnych.
Myśl racjonalnie i bądź w stanie to udowodnić!