ABSOLWENCI

Absolwenci językoznawstwa i zarządzania informacją (wcześniej: językoznawstwa i nauki o informacji) znajdują zatrudnienie w firmach z branży BPO (ang. Business Process Outsourcing) stanowiących zaplecze wielkich międzynarodowych koncernów, w tzw. centrach usług wspólnych (ang. SSC Shared Services Centers) będących scentralizowanymi oddziałami największych światowych korporacji, w biurach tłumaczeń i agencjach brandingowych, w firmach rekrutacyjnych, agencjach reklamowych oraz przedsiębiorstwach z branży szeroko pojętego e-marketingu (SEO/SEA), w agencjach informacyjnych i archiwach, a także wielu innych podmiotach gospodarczych oraz instytucjach. Ich kompetencje pozwalają bowiem bardzo elastycznie dostosowywać się do aktualnych wymagań rynku pracy.

ELA: Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych w Polsce (raporty MNiSW)


Przykładowe kariery naszych absolwentów

Cześć! Mam na imię Agnieszka i jestem absolwentką specjalności o nazwie językoznawstwo i nauka o informacji na Wydziale Neofilologii UAM. Kierunek studiów wybrałam głównie w oparciu o swe zamiłowanie do języków obcych. Jak się jednak okazało w praktyce, wybrane przeze mnie studia skutecznie przygotowały mnie do bardzo elastycznego odnalezienia się na rynku pracy – w bardzo różnych jego sektorach.

Bezpośrednio po ukończeniu uczelni pracowałam bowiem przez kilka lat w uznanej agencji rekrutacyjnej, specjalizując się w selekcji kandydatów do pracy na stanowiskach kierowniczych w dużych przedsiębiorstwach oraz w tzw. head-huntingu. Od kilkunastu już lat pracuję natomiast w firmie
audytowo-podatkowej z tzw. Wielkiej Czwórki, w której jestem odpowiedzialna za pion administracyjny jej poznańskiego oddziału.

Studia na językoznawstwie zapewniły mi przede wszystkim solidną znajomość zawodową kilku języków obcych oraz biegłość w posługiwaniu się narzędziami IT najróżniejszej maści. Co najważniejsze jednak, wyposażyły mnie one w umiejętność uczenia się przez całe życie i zdobywania dodatkowych kwalifikacji oraz wiedzy odpowiednio do każdorazowych aktualnych potrzeb.

Agnieszka K.
absolwentka UAM na specjalności językoznawstwo i nauka o informacji z roku 1998Mam na imię Tomek i jestem absolwentem studiów na specjalności o nazwie językoznawstwo i nauka o informacji, które ukończyłem na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku 1997. Wybierając kierunek studiów, kierowałem się głównie chęcią osiągnięcia pełnej biegłości w zakresie znajomości języka niemieckiego oraz uzyskania gruntownej wiedzy z zakresu związanego z nim obszaru kulturowego. Okazało się jednak, że umiejętności, jakie zdobyłem na studiach, umożliwiły mi nie tylko podjęcie bezpośrednio po ich ukończeniu pracy w zawodzie  tłumacza oraz lektora powyższego języka, ale także – docelowo – skuteczne rozwinięcie swojej własnej działalności gospodarczej w powyższych branżach.

Od kilkunastu już lat jestem współwłaścicielem jednej z najbardziej rozpoznawalnych na wielkopolskim rynku firm z branży usług językowych, specjalizującej się nie tylko w tłumaczeniach pisemnych oraz ustnych, ale także w szkoleniach językowych na potrzeby firm, audytach językowych oraz w całym szeregu usług pokrewnych, związanych od jakiegoś już czasu również z przetwarzaniem języka naturalnego na potrzeby dużych projektów z tej dziedziny realizowanych przez naszych partnerów biznesowych.

Studia, które wybrałem, nie tyko pozwoliły mi zrealizować mój pierwotny cel, jakim było zdobycie kwalifikacji zawodowego germanisty, oraz umożliwiły mi opanowanie języka angielskiego w stopniu zapewniającym dostęp do wiedzy  specjalistycznej publikowanej często wyłącznie w tym języku, ale wyposażyły mnie także w cały szereg umiejętności pozwalających mi z sukcesem prowadzić  od wielu już lat działalność gospodarczą w branży ściśle powiązanej z uzyskanym przeze mnie na Wydziale Neofilologii dyplomem.

Tomek B.
absolwent UAM na specjalności językoznawstwo i nauka o informacji z roku 1997Na imię mam Maciej i jestem absolwentem studiów o nazwie językoznawstwo i nauka o informacji, które ukończyłem na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku 1992. Wybór studiów był w moim przypadku motywowany poszukiwaniem możliwości połączenia zainteresowań humanistycznych z rozwiązaniami, jakie otwierały przed nimi komputery i technika cyfrowa. Nie spodziewałem się jednak wtedy, że językoznawstwo i badania nad komunikacją pochłoną mnie w takim stopniu, iż staną się one zasadniczą treścią mojej kariery naukowo-dydaktycznej.

Po uzyskaniu dyplomu magisterskiego postanowiłem bowiem pozostać na poznańskiej Uczelni, na której w kolejnych latach uzyskałem stopnie naukowe doktora oraz doktora habilitowanego, a w dwóch kolejnych kadencjach wybierany byłem na stanowisko prodziekana macierzystego Wydziału. Miałem też w tym czasie ogromną przyjemność kształcić kolejne pokolenia językoznawców.

Studia na wybranej przeze mnie specjalności zaszczepiły we mnie ciekawość naukową, wyposażyły mnie w umiejętności niezbędne współczesnemu badaczowi oraz pozwoliły mi na uczynienie z mej wieloletniej pasji obszaru, na którym mam okazję realizować się zawodowo. Możliwość zaangażowania w fascynujące projekty naukowe oraz wspólnych prac z doskonałym zespołem badawczym, kontakty z wybitnymi specjalistami w kraju i za granicą, a także satysfakcja płynąca z codziennej współpracy z kolejnymi pokoleniami adeptów językoznawstwa sprawiają, że jestem dziś bardzo zadowolony z dokonanego przez siebie wyboru.

Maciej K.
absolwent UAM na specjalności językoznawstwo i nauka o informacji z roku 1992Hej! Mam na imię Marcin, a studia na specjalności językoznawstwo i nauka o informacji ukończyłem na Wydziale Neofilologii UAM w roku 2009. Choć miały one z założenia stanowić wyłącznie kontynuację zaszczepionej we mnie wcześniej, w dwujęzycznym liceum, pasji do zgłębiania świata za pośrednictwem więcej niż jednego języka, okazały się w praktyce początkiem międzynarodowej kariery zawodowej, ściśle powiązanej z obszarem badawczym, jakim jest językoznawstwo.

Po uzyskaniu dyplomu magistra na Wydziale Neofilologii poznańskiej Uczelni postanowiłem bowiem kontynuować swój rozwój naukowy na niemieckim Uniwersytecie w Bielefeld, gdzie uzyskałem stopień doktora z zakresu lingwistyki. Od roku 2014 zatrudniony jestem natomiast na Uniwersytecie Sztokholmskim w Szwecji, na którym od wielu już lat realizuję badania z zakresu fonetyki oraz prowadzę zajęcia dydaktyczne dla studentów rozmaitych kierunków filologicznych.

Dzięki studiom na specjalności językoznawstwo i nauka o informacji miałem możliwość potwierdzić, że język jako środek komunikacji jest tym obiektem dociekań naukowych, któremu chciałbym poświęcić swą działalność zawodową. Wszechstronne umiejętności oraz wiedza, które zdobyłem podczas studiów na poznańskiej Uczelni, pozwoliły mi natomiast bez trudu odnaleźć się w międzynarodowym świecie nauki i  badań.

Marcin W.
absolwent UAM na specjalności językoznawstwo i nauka o informacji z roku 2009