PLAN ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 (OSTATNIA AKTUALIZACJA: 05.10.2022)

  • KIERUNEK: JĘZYKOZNAWSTWO I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ
  • KIERUNEK: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: JĘZYKOZNAWSTWO I NAUKA O INFORMACJI
  • STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE) oraz STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE)