PLAN ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 (AKTUALIZACJA: 21.02.22)

PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY PLAN ZAJĘĆ NA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022.

PLAN ZAJĘĆ UDOSTĘPNIAMY ZARÓWNO W FORMIE PLIKÓW PDF, JAK I W POSTACI NINIEJSZEGO LINKA DO SYSTEMU USOS.

Zajęcia zdalne spisane są w panelu dydaktycznym intranetu studenta.
Prezentacja dla studentów I roku językoznawstwa i zarządzania informacją
Jak wziąć udział w zajęciach zdalnych? USOS / MOODLE / MS TEAMS

Zajęcia zdalne są także widoczne w kalendarzu MOODLE lub MS TEAMS.

PODANE NA PLANIE NUMERY SAL SĄ NIEISTOTNE W PRZYPADKU ZAJĘĆ ZDALNYCH.

  • KIERUNEK: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: JĘZYKOZNAWSTWO I NAUKA O INFORMACJI ORAZ KIERUNEK: JĘZYKOZNAWSTWO I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ
    • STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE)
  • STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE)

Poniżej kompletny plan zajęć dla wszystkich lat studiów na specjalności językoznawstwo i nauka o informacji oraz na kierunku językoznawstwo i zarządzanie informacją, a także lista wykładów do wyboru (fakultetów):