O KATEDRZE

Katedra Metodologii Lingwistyki funkcjonuje na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Powstała 1 stycznia 2020 r. na podstawie zarządzenia JM Rektora UAM prof. UAM dra hab. Andrzeja Lesickiego z dnia 17 grudnia 2019 r.
Wszyscy jej pracownicy wywodzą się z Instytutu Językoznawstwa UAM, a część z nich tworzyła także wcześniej w powyższej jednostce Zakład Logiki Stosowanej.

Prowadzimy kierunek studiów o nazwie językoznawstwo i zarządzanie informacją, a także nauczamy logiki, filozofii, języków obcych oraz wielu innych przedmiotów na pozostałych kierunkach i specjalnościach oferowanych przez UAM.