SEMINARIA NAUKOWE

W roku akademickim 2023/2024 Katedra Metodologii Lingwistyki prowadzi seminaria naukowe w formie stacjonarnej – w jeden piątek miesiąca, w godz. 17:00–18:30 (formuła: 60 minut prezentacji + 30 minut dyskusji), w sali 312B Collegium Novum.
Osoba odpowiedzialna: prof. UAM dr hab. Włodzimierz Lapis.

Aktualny harmonogram spotkań:

17 maja 2024 r. – dr Ida Stria, Wielojęzyczność, świadomość językowa i tożsamość: użycie angielskiego jako lingua franca w kontraście do języków lokalnych i esperanta

6 grudnia 2023 r. – Michał Ejankowski, wykład otwarty w języku angielskim na temat projektu językowo-technologicznego o nazwie Treedioms online idiom dictionary

17 października 2023 r. – mgr Karen Koczarjan, Samouczenie się sieci neuronowej w dyskursie: podejście logistyczno-semantyczne

20 maja 2022 r. – prof. dr hab. Ryszard Kleszcz, O racjonalności przekonań. Uwagi epistemologiczno-metodologiczne w kontekście filozoficznym

18 marca 2022 r. – prof. UAM dr. hab. Jan Wawrzyniak, La Rosette

14 stycznia 2022 r. – mgr Angelika Stelmaszyk, Gry literackie we współczesnym horrorze amerykańskim

30 czerwca 2021 r. – mgr Hanna Kaczmarek, Czym są oraz jak pozyskiwać i wykorzystywać wiarygodne informacje w pracy badawczej w szkole?  

21 kwietnia 2021 r. – prof. UAM dr hab. Ilona Koutny, Jak język z probówki ożywił się? Typologiczne podejście do języka esperanto

7 kwietnia 2021 r. – mgr Dobrosława Kozłowska, Udział czynników genetycznych w etiopatogenezie zaburzeń ze spektrum autyzmu

24 marca 2021 r. – dr Victoria Kamasa, Wyrażamy nasze zaniepokojenie. Kościół i wybory z 2015 roku z perspektywy wspieranej korpusowo krytycznej analizy dyskursu

3 marca 2021 r. – mgr Agnieszka Tyczka-Nowak, W poszukiwaniu metod efektywnego nauczania słownictwa języka angielskiego i wsparcia naturalnego rozwoju ucznia w spektrum autyzmu

3 lutego 2021 r. – prof. zw. dr hab. Stanisław Puppel, Relacja język-kultura w kontekście ekolingwistyki

2 grudnia 2020 r. – mgr Hanna Kaczmarek, Pejzaże homilopatyczne w teorii i praktyce