SEMINARIA MAGISTERSKIE W KML

W bieżącym roku akademickim seminaria magisterskie prowadzą wymienieni poniżej pracownicy Katedry Metodologii Lingwistyki. Prosimy o zapoznanie się z ich szczegółami pod poniższymi linkami, a następnie o ustalenie zasad udziału w wybranym seminarium na drodze korespondencji mailowej z odpowiednim wykładowcą, skierowanej na jego adres poczty elektronicznej dostępny w zakładce PRACOWNICY.

prof. UAM dr hab. Władysław Zabrocki

prof. dr hab. Krystyna Tuszyńska

prof. UAM dr hab. Włodzimierz Lapis

prof. UAM dr hab. Dorota Lipowska