SEMINARIA MAGISTERSKIE W KML

W bieżącym roku akademickim seminaria magisterskie prowadzą wymienieni poniżej pracownicy Katedry Metodologii Lingwistyki. Prosimy o zapoznanie się z ich szczegółami pod poniższymi linkami, a następnie o ustalenie zasad udziału w wybranym seminarium na drodze korespondencji mailowej z odpowiednim wykładowcą, skierowanej na jego adres poczty elektronicznej dostępny w zakładce PRACOWNICY.

prof. UAM dr hab. Włodzimierz Lapis

prof. UAM dr hab. Dorota Lipowska

prof. UAM dr hab. Piotr Nowak

prof. dr hab. Krystyna Tuszyńska

prof. UAM dr hab. Władysław Zabrocki