1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 27 grudnia 2020 r.

Uczelnie partnerskie KML w ramach Programu Erasmus+ – AKTUALIZACJA

Studentki oraz studenci językoznawstwa i nauki o informacji zainteresowani udziałem w rekrutacji na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022 mogą ubiegać się o przeznaczone wyłącznie dla nich miejsca na uniwersytetach z niniejszej listy, obejmującej 12 uczelni. Jest to zestawienie instytucji partnerskich, z którymi umowy dwustronne zawarte zostały w poprzednich latach przez były Instytut Językoznawstwa.

Rekrutacja obejmująca wyjazdy na uczelnie z powyższej listy koordynowana będzie w ramach Katedry Metodologii Lingwistyki przez pana dr. Janusza Kleśtę (janusz.klesta@amu.edu.pl).