1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 21 stycznia 2023 r.

Uczelnie partnerskie KML w ramach Programu Erasmus+

Studentki oraz studenci specjalności językoznawstwo i nauka o informacji oraz kierunku językoznawstwo i zarządzanie informacją zainteresowani udziałem w rekrutacji na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2023/2024 mogą ubiegać się o przeznaczone wyłącznie dla nich miejsca na uniwersytetach z niniejszej listy, obejmującej 13 uczelni.

Rekrutacja obejmująca wyjazdy na uczelnie z powyższej listy koordynowana będzie w ramach Katedry Metodologii Lingwistyki przez pana dr. Janusza Kleśtę (janusz.klesta@amu.edu.pl).