1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 10 lutego 2022 r.

Komunikacja interkulturowa (fakultet)

Nazwa przedmiotu: Komunikacja interkulturowa (fakultet)
Czas trwania: 30 godzin
Forma prowadzonych zajęć: konwersatorium
Prowadzący zajęcia: dr hab. Ewa Jarmołowicz-Nowikow
Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie z oceną

Opis przedmiotu:

Celem zajęć jest uwrażliwienie na różnice kulturowe, które mogą stać się 
przyczyną zakłóceń w skutecznej komunikacji. Tematyka kursu kładzie duży 
nacisk na wartości, których zrozumienie może stać się kluczem do podejmowania
własnych prób interpretacji wybranych kultur.

Zagadnienia omawiane podczas zajęć to m.in. wymiary kulturowe G. Hofstede,
interpretacja czasu i przestrzeni, stereotypy i uprzedzenia,
język jako symboliczny przewodnik po kulturze.