1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 15 grudnia 2022 r.

Studia magisterskie o specjalności interlingwistyka przy KML

W roku akademickim 2022/2023 przy Katedrze Metodologii Lingwistyki na Wydziale Neofilologii UAM uruchomione zostały studia II stopnia z zakresu interlingwistyki jako specjalność w ramach prowadzonego przez powyższą jednostkę popularnego kierunku o nazwie językoznawstwo i zarządzanie informacją.

Uruchomienie w Poznaniu regularnych studiów magisterskich o specjalności interlingwistyka stanowi efekt porozumienia pomiędzy Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza a Uniwersytetem w Zaozhuang, w Chinach, na którym począwszy od 2018 roku realizowane są studia licencjackie z zakresu esperantologii.

W programie świeżo uruchomionych, unikatowych w swym charakterze studiów (https://kml.amu.edu.pl/en/interlinguistics/) znajdują się nie tylko przedmioty językoznawcze, takie jak: typologia, polityka językowa czy lingwistyczny opis esperanto, ale też prowadzone w języku esperanto zajęcia z komunikacji międzykulturowej czy realizowane w języku angielskim przedmioty związane z zrządzaniem informacją.

Pierwsi słuchacze nowo utworzonej specjalności przyjechali już do Poznania i rozpoczęli swą edukację, w czym na miejscu wspomagają ich polscy koledzy. W poniedziałek, 21 listopada 2022 r., studenci z Chin powitani zostali również oficjalnie w sali rektorskiej przez prorektora UAM ds. współpracy międzynarodowej prof. dr. hab. Rafała Witkowskiego.