1. Przejdź do Treść
 2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 13 paźdzernika 2021 r.

Stypendia dla studentów oraz naukowców

Każdy student ma prawo starać się o stypendium na uczelni, u ministra lub w dowolnej fundacji czy organizacji. Aktualne ogłoszenia o konkursach ukazują się na stronach uczelni oraz ministerstwa, a także w serwisach wielu różnych instytucji. Oto lista przykładowych stypendiów:

UWAGA: Należy dokładnie sprawdzić szczegółowe warunki aktualnych konkursów i programów stypendialnych; poniższa lista ma za zadanie jedynie pomóc w wyszukaniu odpowiedniego programu. Ostatnia jej aktualizacja miała miejsce w październiku 2021 roku.

 1. Programy, konkursy i stypendia UAM:
  1. Stypendium rektora
  2. Stypendia im. dr. Jana Kulczyka dla studentów i doktorantów
  3. Stypendium socjalne
  4. Newsletter naukowy UAM
  5. Best Student Grant: Konkurs skierowany jest do studentów I bądź II roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
  6. Study@research: Konkurs skierowany jest do studentów I roku studiów drugiego stopnia lub IV roku jednolitych studiów magisterskich.
 2. Programy, konkursy i stypendia MEiN:
  1. Kredyty studenckie
  2. Stypendium ministra
  3. Nagrody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki
 3. Programy, konkursy i stypendia organizacji naukowych i edukacyjnych:
  1. EPICUR Entrepreneurial Lab – EPICUR
  2. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  3. Grupa Compostella
  4. Grupa Santander
  5. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  6. Narodowe Centrum Nauki
  7. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
  8. Ministerstwo Edukacji i Nauki
  9. Newsletter Krajowego Punktu Kontaktowego UE
  10. Stypendium dla młodych badaczy Miasta Poznania
  11. Stypendia pomostowe
  12. Stypendia dla młodych naukowców
 4. Stypendia wyjazdowe (prawie każde państwo funduje stypendia dla studentów oraz naukowców i ogłasza konkursy za pośrednictwem swych ambasad czy też innych organizacji rządowych):
  1. ERASMUS
  2. Oferta European University Viadrina and the German Academic Exchange Service (DAAD)
  3. Stypendia Fulbrighta
  4. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej: Nabór do Programu wymiany osobowej studentów, doktorantów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej 2022/2023 otwarty!
  5. Słowacja
 5. Nagrody:
  1. Studencki Laur UAM
  2. Medal UAM dla najlepszych absolwentów 
  3. Konkurs prac magisterskich im. J.J. Lipskiego
  4. Konkurs na najlepszą pracę dyplomową o Jarocinie (wiele miast i gmin organizuje podobne konkursy)
  5. Nagrody Naukowe Miasta Poznania: „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską” i „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniająca się pracę magisterską”
  6. Nagrody Naukowe Polityki
 6. Staże:
  1. Masz staż w Gazecie Wyborczej