SEMINARIUM MAGISTERSKIE prof. UAM dr hab. Włodzimierz Lapis

Zapraszam do pisania u mnie prac magisterskich.

Dziedziny, z których możesz napisać u mnie pracę magisterską, to:

 1. lingwistyka matematyczna
 2. semiotyka logiczna
 3. szeroko rozumiany język (reklamy, zdjęć, ciała itp.)
 4. retoryka, perswazja, reklama itp.
 5. humanistyka cyfrowa
 6. inne (do ustalenia)

Procedura wzajemnej współpracy wygląda następująco:

 1. Zgłaszasz do mnie mailowo (lapisw@amu.edu.pl) lub poprzez Teams chęć napisania u mnie pracy magisterskiej.
 2. Wyrażam zgodę i proszę Cię o kontakt, podczas którego – uwzględniając Twoje zainteresowania – próbujemy określić tematykę oraz sformułować tytuł planowanej przez Ciebie pracy.
 3. W przeciągu 1–2 tygodni konkretyzujemy temat pracy.
 4. Ustalamy wytyczne do pisania pracy.
 5. Zgłaszam temat do zatwierdzenia przez komisję uczelnianą, która sprawdza, czy wpisuje się on w zakres dyscypliny naukowej językoznawstwo.
 6. Po zatwierdzeniu tematu przez komisję kontynuujemy współpracę.

Dotychczasowe tematy prac magisterskich pisanych „u mnie”:

I. Obrona w roku 2021

 1. Dziedzina humanistyki cyfrowej i obecne trendy jej rozwoju.

II. Obrona w roku 2022

 1. The impact of photo captions on how the images are perceived.  
 2. Klaudia Jaskółka: Analiza treści zawartych na transparentach w czasie protestów ulicznych po decyzji TK w sprawie dopuszczalności przerwania ciąży, jesienią 2020 r.
 3. Joanna Sobolewska: Wieloaspektowa analiza i opis sztucznych języków literackich na przykładzie języków J.R.R. Tolkiena
 4. Zagadnienie feminatywów i form bezosobowych. Badanie komparatystyczne w odniesieniu do języka polskiego, angielskiego i niemieckiego na przestrzeni pierwszych dwudziestu lat XXI wieku

III. Przewidziana obrona w roku 2023

 1. Chińska komunikacja niewerbalna w kontaktach interpersonalnych.
 2. Czynniki utrudniające proces komunikacji lingwistycznej wśród rodzimych i nierodzimych użytkowników języka angielskiego.
 3. Analiza treści zadań z olimpiad lingwistycznych i sposobów ich rozwiązywania
 4. Gry słowne w reklamach
 5. Opracowanie zasobów lingwistycznych na potrzeby inteligentnego wykrywania symptomów autyzmu w tekście
 6. Inteligentne tłumaczenia – fenomen bajek Disneya i Pixara

IV. Przewidziana obrona w roku 2024

 1. Tłumaczenia na język polski gier słownych występujących w tytułach filmów anglojęzycznych
 2. Środki perswazyjne w reklamach społecznych. Analiza wybranych spotów promujących czytelnictwo
 3. Metody i techniki perswazji stosowane w serwisach społecznościowych
 4. Różnice w języku hiszpańskim w Hiszpanii i w Ameryce Łacińskiej – ich charakterystyka z przyczynami ich zaistnienia
 5. Język chiński i koreański – porównanie motywacji studiowania,  rzeczywistości podejścia do języka pod koniec studiów i kryteriów zaliczenia certyfikowanego egzaminu z jego znajomości
 6. Przekład audiowizualny – wieloaspektowa analiza tłumaczenia z języka angielskiego na polski wybranych piosenek w filmach animowanych Disneya od roku 2000
 7. Symbolika w języku graczy e-gamingu w Chinach w świetle kultury chińskiej
 8. Wielopłaszczyznowe językowe przedstawienie religii w popkulturze japońskiej
 9. Wizualizacja wiedzy w humanistyce cyfrowej
 10. Błędy w języku angielskim popełniane przez polskich polityków
 11. Analiza zawartości książek anglojęzycznych z frazą „digital humanities” w tytule, dostępnych w serwisie 1lib.pl
 12. Analiza argumentów za i przeciw cenzurze na przestrzeni czasu
 13. Wielowymiarowa / wieloaspektowa analiza percepcji anafory