SEMINARIUM MAGISTERSKIE prof. UAM dr hab. Włodzimierz Lapis

Zapraszam do pisania u mnie prac magisterskich.

Dziedziny, z których możesz napisać u mnie pracę magisterską, to:

 1. lingwistyka matematyczna
 2. semiotyka logiczna
 3. szeroko rozumiany język (reklamy, zdjęć, ciała itp.)
 4. retoryka, perswazja, reklama itp.
 5. humanistyka cyfrowa
 6. inne (do ustalenia)

Procedura wzajemnej współpracy wygląda następująco:

 1. Zgłaszasz do mnie mailowo (lapisw@amu.edu.pl) lub poprzez Teams chęć napisania u mnie pracy magisterskiej.
 2. Wyrażam zgodę i proszę Cię o kontakt, podczas którego – uwzględniając Twoje zainteresowania – próbujemy określić tematykę oraz sformułować tytuł planowanej przez Ciebie pracy.
 3. W przeciągu 1–2 tygodni konkretyzujemy temat pracy.
 4. Zgłaszam go do zatwierdzenia przez komisję uczelnianą, która sprawdza, czy wpisuje się on w zakres dyscypliny naukowej językoznawstwo.
 5. Po zatwierdzeniu tematu przez komisję kontynuujemy współpracę.

Dotychczasowe tematy prac magisterskich pisanych „u mnie”:

I. Obrona w roku 2021

 1. Dziedzina humanistyki cyfrowej i obecne trendy jej rozwoju.

II. Obrona w roku 2022

 1. The impact of photo captions on how the images are perceived.  
 2. Klaudia Jaskółka: Analiza treści zawartych na transparentach w czasie protestów ulicznych po decyzji TK w sprawie dopuszczalności przerwania ciąży, jesienią 2020 r.
 3. Joanna Sobolewska: Wieloaspektowa analiza i opis sztucznych języków literackich na przykładzie języków J.R.R. Tolkiena
 4. Zagadnienie feminatywów i form bezosobowych. Badanie komparatystyczne w odniesieniu do języka polskiego, angielskiego i niemieckiego na przestrzeni pierwszych dwudziestu lat XXI wieku

III. Przewidziana obrona w roku 2023

 1. Chińska komunikacja niewerbalna w kontaktach interpersonalnych.
 2. Czynniki utrudniające proces komunikacji lingwistycznej wśród rodzimych i nierodzimych użytkowników języka angielskiego.
 3. Analiza treści zadań z olimpiad lingwistycznych i sposobów ich rozwiązywania
 4. Gry słowne w reklamach
 5. Opracowanie zasobów lingwistycznych na potrzeby inteligentnego wykrywania symptomów autyzmu w tekście
 6. Inteligentne tłumaczenia – fenomen bajek Disneya i Pixala

 1. Błędy w tłumaczeniach dyplomatycznych i urzędowych – ich geneza, specyfika oraz konsekwencje
 2. Charakterystyka i analiza fake newsów (zob. ten artykuł)
 3. Napisy nagrobne na poznańskich [ewentualnie – innych] cmentarzach (zob. dla porównania ten artykuł)
 4. Jaki wpływ na odbiór demotywatora ma jego tytuł i reszta tekstu?