SEMINARIUM LICENCJACKIE prof. UAM dr hab. Włodzimierz Lapis

Zapraszam do pisania u mnie prac licencjackich.

Dziedziny, z których możesz napisać u mnie pracę licencjacką, to:

 1. lingwistyka matematyczna
 2. semiotyka logiczna
 3. szeroko rozumiany język (reklamy, zdjęć, ciała itp.)
 4. retoryka, perswazja, reklama itp.
 5. humanistyka cyfrowa
 6. inne (do ustalenia)

Procedura wzajemnej współpracy wygląda następująco:

 1. Zgłaszasz do mnie mailowo (lapisw@amu.edu.pl) lub poprzez Teams’a chęć napisania u mnie pracy licencjackiej
 2. Wyrażam zgodę i proszę Cię o kontakt, podczas którego – uwzględniając Twoje zainteresowania – próbujemy określić tematykę oraz sformułować tytuł planowanej przez Ciebie pracy.
 3. W przeciągu 1–2 tygodni konkretyzujemy temat pracy.
 4. Ustalamy wytyczne co do pracy
 5. Zgłaszam temat do zatwierdzenia przez komisję uczelnianą, która sprawdza, czy wpisuje się on w zakres dyscypliny naukowej językoznawstwo.
 6. Po zatwierdzeniu tematu przez komisję kontynuujemy współpracę.

Przykładowe tematy pisanych „u mnie” prac licencjackich:

I. Obrona w roku 2022

 1. Bilingwizm u dziecka – analiza rozwoju językowego dzieci dwujęzycznych. Studium przypadku na podstawie sytuacji u siedmiu rodzin.
 2. Reklama – manipulacja, perswazja czy neutralny przekaz informacji? Studium przypadku na podstawie reklam telewizyjnych operatorów sieci komórkowych
 3. Semantyczne aspekty referencji w języku naturalnym
 4.  Zagadnienie wykorzystań seksualnych w instytucjach kościelnych od czasu konklawe Jana Pawła II – retoryka tuszowania i wyjaśnień w oparciu o wybrane przykłady.
 5. Analiza zapytań i podpowiedzi wyszukiwarki Google
 6. Retoryka sporu o Wyspy Kurylskie między Rosją a Japonią po II wojnie światowej
 7. Społeczność internetowa wobec fake newsów
 8. Wykorzystanie gier wideo w nauczaniu języka angielskiego

II. Obrona w roku 2023

 1. Wpływ muzyki na naukę języka obcego
 2. Jak język którym się posługujemy wpływa na nasze działania?
 3. Budżetowe narzędzia software’owe humanistyki cyfrowej
 4. Wpływ gier komputerowych na naukę języka angielskiego
 5. Wpływ historii i kultury Peruwiańskiej na dzieła literackie, na przykładzie/podstawie książki „Ciocia Julia i Skryba” autorstwa Margo Vargas Llosa
 6. Motywacja osób dorosłych w nauce języka angielskiego jako obcego – czym jest uwarunkowana i jak ją efektywnie podtrzymać?
 7. Adaptacja kulturowa w polskim dubbingu na podstawie wybranych filmów animowanych
 8. Analiza tłumaczenia polskiego dubbingu i napisów na podstawie wybranego sezonu serialu BoJack Horseman
 9. Zapożyczenia z języka hiszpańskiego w języku polskim literackim i żargonowym
 10. Retoryka sporu o corridę w Hiszpanii i innych krajach hiszpańsko-języcznych
 11. Obraz wojny domowej w Hiszpanii i jej skutków w reportażach i wspomnieniach
 12. Wieloaspektowa komparatystyczna analiza wulgaryzmów w języku polskim i angielskim
 13. Jak w hiszpańskojęzycznych reportażach opisane są specyficzne dla tego kraju święta?
 14. Owoce bilingwizmu dziecięcego u osób dorosłych