SEMINARIUM LICENCJACKIE prof. UAM dr hab. Włodzimierz Lapis

Zapraszam do pisania u mnie prac licencjackich.

Dziedziny, z których możesz napisać u mnie pracę licencjacką, to:

 1. lingwistyka matematyczna
 2. semiotyka logiczna
 3. szeroko rozumiany język (reklamy, zdjęć, ciała itp.)
 4. retoryka, perswazja, reklama itp.
 5. humanistyka cyfrowa
 6. inne (do ustalenia)

Procedura wzajemnej współpracy wygląda następująco:

 1. Zgłaszasz do mnie mailowo (lapisw@amu.edu.pl) lub poprzez Teams’a chęć napisania u mnie pracy licencjackiej
 2. Wyrażam zgodę i proszę Cię o kontakt, podczas którego – uwzględniając Twoje zainteresowania – próbujemy określić tematykę oraz sformułować tytuł planowanej przez Ciebie pracy.
 3. W przeciągu 1–2 tygodni konkretyzujemy temat pracy.
 4. Zgłaszam go do zatwierdzenia przez komisję uczelnianą, która sprawdza, czy wpisuje się on w zakres dyscypliny naukowej językoznawstwo.
 5. Po zatwierdzeniu tematu przez komisję kontynuujemy współpracę.

Przykładowe tematy pisanych „u mnie” prac licencjackich:

I. Obrona w roku 2022

 1. Bilingwizm u dziecka – analiza rozwoju językowego dzieci dwujęzycznych. Studium przypadku na podstawie sytuacji u siedmiu rodzin.
 2. Reklama – manipulacja, perswazja czy neutralny przekaz informacji? Studium przypadku na podstawie reklam telewizyjnych operatorów sieci komórkowych
 3. Semantyczne aspekty referencji w języku naturalnym
 4.  Zagadnienie wykorzystań seksualnych w instytucjach kościelnych od czasu konklawe Jana Pawła II – retoryka tuszowania i wyjaśnień w oparciu o wybrane przykłady.
 5. Analiza zapytań i podpowiedzi wyszukiwarki Google
 6. Retoryka sporu o Wyspy Kurylskie między Rosją a Japonią po II wojnie światowej
 7. Społeczność internetowa wobec fake newsów
 8. Wykorzystanie gier wideo w nauczaniu języka angielskiego