Prof. zw. dr hab. Krystyna Tuszyńska

Zatrudniona na stanowisku profesora w Katedrze Metodologii Lingwistyki UAM.

Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filologii klasycznej uzyskała w 1984 r. na podstawie rozprawy pt. Filozofia w retoryce Gorgiasza z Leontinoi (publikacja w Wydawnictwie Naukowym UAM w roku 1987). Tytuł profesora nauk humanistycznych otrzymała w 2015 r. na podstawie książki pt. Dyskurs Diona z Prusy w ‘Mowach o królestwie’. Mariaż retoryki z filozofią, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2013 r.

W roku akademickim 2003/2004 uruchomiła na Wydziale Neofilologii UAM specjalność o nazwie filologia nowogrecka, a w latach 2004–2017 kierowała na UAM Zakładem Filologii Nowogreckiej. Jej zainteresowania naukowe podążają w dwóch kierunkach: jednym z nich jest modernizm grecki na tle modernizmu europejskiego, a zwłaszcza jego fundamentów filozoficznych (A. Schopenhauer, F. Nietzsche, H. Bergson), literatura grecka od starożytności po współczesność, toposy literackie oraz archetypy kulturowe przeszczepione na grunt literatury, natomiast drugi kierunek zainteresowań wytycza retoryka jako teoria i działanie, teoria i praktyka komunikacji werbalnej, filozofia europejska z naciskiem na starożytność i wiek XIX,  historia wychowania z uwzględnieniem modelu retorycznego, tudzież płaszczyzny przecięcia się retoryki i filozofii w dziejach kultury.

Jest stypendystką kilku fundacji polskich oraz zagranicznych: von Hardt Foundation (Genève-Vandoevres); Institute zur Förderung von Wissenschaftern
und Kunstlern aus Ost und Mitteleuropa (Wiedeń); British Council (Cambridge University); Polska Akademia Umiejętności (kilkukrotnie Londyn, raz Saloniki); Summer School of Modern Greek and Culture, Aristotle University of Thessaloniki (wielokrotnie) oraz Summer School of Modern Greek, University of  Athens.

Jest członkiem Athens Institute for Education and Research (Philosophy Unit oraz Literature Unit) oraz Polskiego Towarzystwa Filologicznego,
a także wiceprezeską Polskiego Towarzystwa Studiów Nowogreckich.

E-mail: krystusz@interia.pl lub krysmac@amu.edu.pl