Prof. UAM dr hab. Dorota Lipowska

Absolwentka matematyki, z doktoratem oraz habilitacją z zakresu językoznawstwa, zatrudniona aktualnie na stanowisku profesora UAM w Katedrze Metodologii Lingwistyki. Wcześniej wieloletni pracownik Zakładu Logiki Stosowanej w Instytucie Językoznawstwa UAM.

Prowadzi badania z dziedziny lingwistyki ewolucyjnej. Zajmuje się symulacjami komputerowymi systemów wieloagentowych, wykorzystując przede wszystkim modele gier językowych w badaniach zagadnień związanych z powstawaniem i ewolucją języka, w szczególności zaś z wyłanianiem się konwencji językowych i ich uzgadnianiem w obrębie populacji – w zależności od dynamiki populacji, sieci powiązań oraz charakteru interakcji między agentami, w tym ich uczenia się czy migracji.

Obecnie prowadzi zajęcia z zakresu logiki oraz logiki matematycznej.

Więcej szczegółów na temat przebiegu kariery zawodowej, prowadzonych badań oraz publikacji i dydaktyki na stronie:
http://logic.amu.edu.pl/index.php/Dorota_Lipowska_-_Curriculum_Vitae

Materiały dydaktyczne dostępne również pod poniższym adresem:
http://lipowska.home.amu.edu.pl/