1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 18 stycznia 2021 r.

Pomoc dla osób zainteresowanych wyjazdem w ramach Programu Erasmus+

Dzięki nowej inicjatywie Erasmus Student Network Polska studentki oraz studenci planujący wyjazd zagraniczny w ramach Programu Erasmus+ mogą teraz liczyć na pomoc byłych stypendystów Programu we wszystkich kwestiach dotyczących organizacji mobilności.

Dwa najważniejsze, przygotowane z myślą o nich, źródła wsparcia studenckiego to grupa na portalu Facebook Studenckie wyjazdy z Erasmus+ oraz strona internetowa BlogErasmus.pl.

Grupa Studenckie wyjazdy z Erasmus+ ma na celu dotarcie do jak największej liczby studentek i studentów, którzy chcieliby wyjechać w ramach Programu, a mają wątpliwości dotyczące takiego wyjazdu, jak również do byłych stypendystów Programu, którzy pomagają w podjęciu wszelkich związanych z wyjazdem decyzji. Na powyższej grupie studentki i studenci polecają sobie nawzajem uczelnie i możliwości zakwaterowania, rozmawiają o zasadach dotyczących wyjazdu oraz problemach z nim związanych, a także dyskutują na temat takich kwestii jak połączenia lotnicze, oferowane przedmioty czy formy praktyk. Ze względu na ścisłą współpracę Erasmus Student Network Polska z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na powyższej grupie prowadzone są również szkolenia z zasad wyjazdowych oraz przekazywane są informacje z pierwszej ręki dotyczące aktualności związanych z Programem Erasmus+.

Celem strony internetowej BlogErasmus.pl jest z kolei przedstawienie studenckiego punktu widzenia na wyjazdy do konkretnych miast europejskich, przybliżenie kultury oraz atrakcji odpowiednich lokalizacji, jak również zaprezentowanie poszczególnych uczelni bądź miejsc praktyk. Byli uczestnicy Programu dzielą się w tym miejscu własnymi wrażeniami, które powinny ułatwić przyszłym stypendystom decyzję o wyborze konkretnego kraju czy miasta docelowego.

Na ulotkach, do których linki zamieszczono poniżej, znajdują się kody QR prowadzące bezpośrednio do obu powyższych źródeł wsparcia studenckiego:
Grupa Facebook Studenckie wyjazdy z Erasmus+
Strona internetowa BlogErasmus.pl