dr Janusz Kleśta

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa stosowanego, absolwent dwuletnich studiów podyplomowych na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM oraz tłumacz techniczny języka angielskiego z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w dziedzinie przekładu tekstów specjalistycznych.
Lingwista-Praktyk z bogatym dorobkiem w zakresie walidacji nazw i haseł reklamowych, transkreacji oraz copywritingu. Specjalista z dziedziny fonetyki akustycznej oraz autor kilkunastu prac naukowych z zakresu fonetyki klinicznej i prozodii mowy. Aktualnie starszy wykładowca w Katedrze Metodologii Lingwistyki UAM z wieloletnim doświadczeniem w zakresie dydaktyki języka angielskiego jako języka obcego.

Prowadzone zajęcia: praktyczna nauka pierwszego języka specjalności – języka angielskiego dla studentów II roku studiów stacjonarnych I stopnia
na kierunkach etnolingwistyka oraz językoznawstwo i zarządzanie informacją, praktyczna nauka języka angielskiego dla studentów II roku studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku filologia koreańska.

Jego zainteresowania zawodowe obejmują ponadto zastosowania nowoczesnych technologii na potrzeby działalności translatorskiej, natomiast zainteresowania pozazawodowe koncentrują się wokół psychologii społecznej, mikro- i makroekonomii, filozofii oraz sportu.