SEMINARIUM LICENCJACKIE prof. UAM dr hab. Włodzimierz Lapis

Zapraszam do pisania u mnie prac licencjackich.

Dziedziny, z których możesz napisać u mnie pracę licencjacką, to:

 1. lingwistyka matematyczna
 2. semiotyka logiczna
 3. szeroko rozumiany język (reklamy, zdjęć, ciała itp.)
 4. retoryka, perswazja, reklama itp.
 5. humanistyka cyfrowa
 6. inne (do ustalenia)

Procedura wzajemnej współpracy wygląda następująco:

 1. Zgłaszasz do mnie mailowo chęć napisania u mnie pracy licencjackiej (lapisw@amu.edu.pl).
 2. Wyrażam zgodę i proszę Cię o kontakt, podczas którego – uwzględniając Twoje zainteresowania – próbujemy określić tematykę oraz sformułować tytuł planowanej przez Ciebie pracy.
 3. W przeciągu 1–2 tygodni konkretyzujemy temat pracy.
 4. Zgłaszam go do zatwierdzenia przez komisję uczelnianą, która sprawdza, czy wpisuje się on w zakres dyscypliny naukowej językoznawstwo.
 5. Po zatwierdzeniu tematu przez komisję kontynuujemy współpracę.