SEMINARIUM MAGISTERSKIE prof. UAM dr hab. Włodzimierz Lapis

Zapraszam do pisania u mnie prac magisterskich.

Dziedziny, z których możesz napisać u mnie pracę magisterską, to:

 1. lingwistyka matematyczna
 2. semiotyka logiczna
 3. szeroko rozumiany język (reklamy, zdjęć, ciała itp.)
 4. retoryka, perswazja, reklama itp.
 5. humanistyka cyfrowa
 6. inne (do ustalenia)

Procedura wzajemnej współpracy wygląda następująco:

 1. Zgłaszasz do mnie mailowo chęć napisania u mnie pracy magisterskiej (lapisw@amu.edu.pl).
 2. Wyrażam zgodę i proszę Cię o kontakt, podczas którego – uwzględniając Twoje zainteresowania – próbujemy określić tematykę oraz sformułować tytuł planowanej przez Ciebie pracy.
 3. W przeciągu 1–2 tygodni konkretyzujemy temat pracy.
 4. Zgłaszam go do zatwierdzenia przez komisję uczelnianą, która sprawdza, czy wpisuje się on w zakres dyscypliny naukowej językoznawstwo.
 5. Po zatwierdzeniu tematu przez komisję kontynuujemy współpracę.

W tym roku zgłosiły się do mnie jak dotąd cztery osoby zainteresowane napisaniem u mnie pracy magisterskiej. Według naszych wstępnych ustaleń ich prace obejmować będą następujący zakres tematyczny:

 1. Zagadnienie feminatywów i form bezosobowych. Badanie komparatystyczne w odniesieniu do języka polskiego, angielskiego i niemieckiego na przestrzeni pierwszych dwudziestu lat XXI wieku
 2. W jaki sposób podpisy, opisy i komentarze zamieszczane pod zdjęciami wpływają na ich odbiór?
 3. Język komiksów – zarówno w warstwie graficznej jak i tekstowej – oraz jego odbiór ujawniony w ankietach, jak również jego porównanie z językami książki i filmu (fabularnego bądź animowanego), a także analiza porównawcza różnych rodzajów komiksu.
 4. Dziedzina humanistyki cyfrowej i obecne trendy jej rozwoju.
 5. Analiza treści zawartych na transparentach w czasie protestów ulicznych po decyzji TK w sprawie dopuszczalności przerwania ciąży jesienią 2020 r.

Przykładowe (jeszcze) wolne tematy:

 1. Błędy w tłumaczeniach dyplomatycznych i urzędowych – ich geneza, specyfika oraz konsekwencje
 2. Charakterystyka i analiza fake newsów (zob. ten artykuł)
 3. Napisy nagrobne na poznańskich [ewentualnie – innych] cmentarzach (zob. dla porównania ten artykuł)
 4. Jaki wpływ na odbiór demotywatora ma jego tytuł i reszta tekstu?