ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

Tegoroczny harmonogram roku akademickiego na UAM uległ zmianom związanym z pandemią.