PLAN ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

PONIŻEJ AKTUALNY PLAN ZAJĘĆ NA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021, OBOWIĄZUJĄCY OD 11 MARCA 2021.

PLAN ZAJĘĆ UDOSTĘPNIAMY ZARÓWNO W FORMIE PLIKÓW PDF, JAK I W POSTACI NINIEJSZEGO LINKA DO SYSTEMU USOS.

Zajęcia zdalne spisane są w panelu dydaktycznym intranetu studenta.
Prezentacja dla studentów I roku językoznawstwa i nauki o informacji
Jak wziąć udział w zajęciach zdalnych? USOS / MOODLE / MS TEAMS

Zajęcia zdalne są także widoczne w kalendarzu MOODLE lub MS TEAMS.

PODANE NA PLANIE NUMERY SAL SĄ NIEISTOTNE DLA ZAJĘĆ ZDALNYCH.

  • KIERUNEK: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: JĘZYKOZNAWSTWO I NAUKA O INFORMACJI

Poniżej kompletny plan zajęć dla wszystkich lat studiów na specjalności językoznawstwo i nauka o informacji oraz lista wykładów do wyboru (fakultetów) i seminariów: