1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 14 paźdzernika 2020 r.

Zestawienie zajęć na specjalności językoznawstwo i nauka o informacji w roku akademickim 2020/2021

Pobierz spis przedmiotów wraz z danymi prowadzących, Napisz do prowadzącego, jeśli nie znalazłeś w USOS-ie, na MS TEAMS lub w MOODLE przedmiotu, który objęty jest programem Twoich studiów oraz Twoim planem zajęć, lub też gdy niemożliwe było zapisanie się na powyższy przedmiot.