1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 4 paźdzernika 2020 r.

Ścieżki postępowania przy kształceniu zdalnym

W roku akademickim 2021/2022 zajęcia odbywać się będą w trybie hybrydowym: wykłady zdalnie, natomiast ćwiczenia w salach.

Zajęcia zdalne to poważne wyzwanie zarówno dla uczelni i jej pracowników, jak i dla samych studentów. Organizacja zajęć zdalnych wymusiła wprowadzenie rozmaitych rozwiązań technicznych. Dla ułatwienia publikujemy schematy, na których przedstawiono ścieżki: wykładowcy oraz studenta, czyli niezbędne kroki, jakie należy podjąć przed rozpoczęciem kształcenia online.