1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 27 kwietnia 2021 r.

Pożegnanie

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

PROFESORA  TADEUSZA ZGÓŁKI

wspaniałego uczonego, naszego mistrza i przyjaciela,

byłego dziekana Wydziału Filologii UAM, pierwszego dziekana Wydziału Neofilologii UAM,
byłego dyrektora Instytutu Językoznawstwa, założyciela i wieloletniego kierownika Zakładu Metodologii Lingwistyki.

Łączymy się w bólu z rodziną Profesora!