1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 2 paźdzernika 2020 r.

Zajęcia fakultatywne oraz wykłady monograficzne w roku akademickim 2020/2021

Pracownicy KML poprowadzą w roku akademickim 2020/2021 następujące zajęcia dla studentów wszystkich specjalności:

Prof. dr hab. Krystyna Tuszyńska: Greckie toposy literackie a archetypy występujące w europejskim kręgu kulturowym

Prof. dr hab. Krystyna Tuszyńska: Wstęp do retoryki. Mechanizmy perswazji werbalnej

Prof. UAM dr hab. Włodzimierz Lapis: Humanistyka cyfrowa

Mgr Joanna Suszyńska: Perswazja w reklamie i biznesie

Ponadto studenci mogą zapisać się na zajęcia w Instytucie Etnolingwistyki: Przedmiot fakultatywny/ Wykłady i konwersatoria monograficzne w IE 2020/21 (14.10.2020)